HLR & Första hjälpen

Utbildning i HLR och första hjälpen

Carnea Kompetens erbjuder grund- och repetitionsutbildningar inom barn- och vuxen-HLR samt första hjälpen i enlighet med HLR-rådets riktlinjer till företag, kommuner och föreningar. Undervisande instruktör är legitimerad sjuksköterska och specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. 

Grund- och repetitionsutbildning i barn och vuxen HLR

 • Medvetandekontroll

 • Inblåsningar
 • 
Larm till SOS-operatör

 • Hjärtkompressioner

 • Ha kännedom om och kunna använda hjärtstartare

 • Luftvägsstopp

Repetition av momenten i grundutbildningen

Träning av scenarier kopplade till deltagarnas verksamhet

Tidsåtgång grundutbildning - cirka 2 timmar

Tidsåtgång repetitionsutbildning - cirka 1,5 timme

Grund och repetitionsutbildning i första hjälpen.

 • Kunna identifiera vanliga livshotande skador och sjukdomar. 
 • Vara trygg att larma 112, kunna beskriva vad det är för händelse och antal personer i behov av hjälp. 
  Kunna ge HLR och vara trygg i användandet av hjärtstartare.
 • Kunna ge första hjälpen utifrån L-ABCDE tills att blåsljuspersonal anländer till platsen. 
 • Känna sig trygg och vara motiverad att ingripa vid ett livshotande tillstånd.  

Repetition av momenten i grundutbildningen

Träning av scenarier kopplade till deltagarnas verksamhet

Tidsåtgång grundutbildning - cirka 4.5 timmar

Tidsåtgång repetitionsutbildning - cirka 4 timmar

Vill du anmäla dig till någon av våra utbildningar, fyll i formuläret.

Fyll i formuläret här intill med dina uppgifter och vilken utbildning du är intresserad av. Jag återkommer till dig snarast.